Stadigvarande servering av alkohol till allmänheten

Vad ställs det för krav på servering och sökande?

 • Lagad eller på annat sätt tillredd mat (både förrätter, huvudrätter och efterrätter) ska serveras under hela tiden som alkohol serveras.
 • Efter klockan 23.00 räcker det att några olika enklare maträtter serveras.
 • Lokalen ska vara brandsäker, ha ett lämpligt antal sittplatser för matservering och får inte medföra risk för människors hälsa.
 • Lokalen ska vara registrerad som livsmedelsansläggning hos Miljö- och byggavdelningen.
 • Eget kök som följer en bestämd standard ska finnas i anslutning till serveringslokalen.
 • Den som söker serveringstillståndet, och personer som har betydande inflytande, ska vara personlig och ekonomiskt lämplig. För att få ett serveringstillstånd ska du som sökande, sökande bolag och de styrelsemedlemmar som ingår i sökande bolag (och även närstående bolag) vara lämpliga att ha ett serveringstillstånd. Det är ett stort ansvar. Vid ansökan om serveringstillstånd, både stadigvarande och tillfälliga, görs en ekonomisk och personlig prövning.

Vilka handlingar behövs för ansökan?

Här ser du de handlingar som behövs för att kunna behandla en ansökan för ett stadigvarande serveringstillstånd. I vissa fall kan det i samråd med handläggare behöva kompletteras med andra dokument som inte är listade här. Dokument som behövs:

 • Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag. Styrkes genom protokoll från bolagsstämma och utdrag ur aktiebok.
 • Uppgifter om andelsfördelning i handelsbolag. Styrkes genom kopia av bolagsavtal.
 • Styrelseprotokoll och stadgar när det gäller föreningar.
 • Utdrag från Bolagsverket.
 • Intyg om kunskap i alkohollagen (ej äldre än fem år). Om den som söker inte gjort Folkhälsomyndighetens kunskapsprov efter 2011 ska kunskapsprovet göras efter överenskommelse med kommunen efter det att ansökan skickats in.
 • Köpeavtal/arrendeavtal.
 • Redovisning av finansiering exempelvis genom kontoutdrag från bank.
 • Verksamhetsbeskrivning där beskrivningen till exempel ska ange restaurangchef/verksamhetsansvarig, åldersgräns, huvudsaklig målgrupp, öppettider, eventuell dans, avgränsningar med mera. Tänk på att köket ska ligga i anslutning till serveringslokalen och att restaurangen ska kunna servera lagad eller på annat sätt tillredd mat (från råvara). Restaurangen ska ha en bred och allsidig meny med flera förrätter, huvudrätter och desserter. Vanlig lägenhetsspis eller mikrovågsugn är inte tillräcklig utrustning.
 • Hyresavtal som är skrivet på sökandebolaget (juridiska personen). Gäller även uteservering.
 • Hyresvärdens godkännande vid andrahandsuthyrning.
 • Planritning över hela serveringslokalen och serveringsytan med inritad bordsplacering, bar och dansgolv. Ange antalet sittplatser och kvadratmeter.
 • Ritning på uteservering. Ange antalet sittplatser och kvadratmeter.
 • Beskrivning av tillsyn (till exempel uppsikt, kontroll av servering) på uteservering.
 • Eventuella bryggeriavtal.

Från och med att ansökan är komplett och handläggaren har allt den behöver, tar det ungefär åtta veckor innan ett beslut tas. Beslut om serveringstillstånd tas i Myndighetsnämnden.

Vad ska anmälas i förväg när du som krögare fått ditt serveringstillstånd?

Detta ska du som krögare anmäla i förväg enligt Alkohollagen (2010:622) 9 kap 11 §, efter att stadigvarande serveringstillstånd beviljats:

 • Serveringsansvarig personal.
 • Ändring av kontaktuppgifter.
 • Avbrott i verksamheten.
 • Ägarförändring i bolaget.
 • Ändring i styrelsen.
 • Ändring av inriktning (exempelvis från en italiensk restaurang till svensk husmanskost).
 • Ändring av öppettider (ej av tillfällig art).
 • Ändring av serveringslokal.
 • Teckningsrätt. Någon ny eller någon som ska tas bort.

Vad ska tillståndshavaren garantera?

Tillståndshavaren ska garantera:

 • Att gäster som serveras ska ha fyllt 18 år. Kontroll av åldern sker genom att gästen visar godkänt ID. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att ålderskontroll görs om du tror att gästen är under 25 år.
 • Att inga underåriga gäster kan få tillgång till alkohol av äldre gäst. Serveringsansvariga bör ha särskild kontroll över försäljningen av alkoholhaltiga drycker när det finns underåriga i lokalen.
 • Att alkoholhaltiga drycker inte tas med från serveringslokalen eller uteserveringen.
 • Att gäster inte tar med sig egna alkoholdrycker in på restaurangen.
 • Att gäster som är märkbart påverkade av alkohol eller annat berusningsmedel ska nekas servering och avvisas från restaurangen.
 • Att det finns tillgång till lagad mat under hela serveringstiden.