Välkommen till musikskolan

Musikskolan riktar sig till alla barn, ungdomar och vuxna i kommunen som vill lära sig spela ett instrument och/eller ytterligare fördjupa sig inom instrumentspel eller sång. Ut över enskild undervisning erbjuds även spel i grupp eller i större ensemble. Musikskolan erbjuder också korta kurser inom olika konsthantverk (Mockelverkstá). Vi finns även tillhands som musikalisk resurs och kontaktyta för kommunens övriga musik- och kulturliv.

Musikskolans mål är att erbjuda meningsfulla och professionella kulturaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i vår kommun. Vi strävar efter att vara så flexibla som möjligt så att alla oavsett förutsättningar kan inkluderas i musikskolans verksamhet. Vi bedriver därför ett tätt och viktigt samarbete med grund- och särskola och Kultur och Fritidsenheten.

Kontakta oss gärna om du har frågor!

NYHETER OCH AKTUELLT