Vid sjukdom av syskon eller vårdnadshavare

Barn får inte lämnas på förskolan om de har feber, är smittbärande eller inte orkar med gruppsamvaro ute och inne. Personalen har ansvar för att i möjligaste mån se till att smittspridning förhindras bland barnen. Det är personal som bedömer på förskolan, om ett barns allmäntillstånd är nog bra för att barnet ska orka vara på förskolan.
Ni kan ta del av det som Region Värmland och Smittskydd Värmland säger om smitta i förskolan, klicka på länken Hygien i förskolan

Vid sjukdom av syskon eller vårdnadshavares sjukdom/sjukpension kan platsen nyttjas 15 timmar per vecka, fördelat på tre dagar, tisdag, onsdag och torsdag mellan kl 9-14.
Om familjesituationen gör att det finns behov av vistelsetid över 15 timmar, tar vårdnadshavare kontakt med rektor. Beslut tas sedan av rektor om det enskilda fallet uppenbart talar för ett utökat tillsynsbehov och detta beslut är då tidsbestämt.