Sommarförskola

I Eda kommun görs en sammanslagning av förskolorna i kommunen under sommarsemestern, veckorna 28,29,30 och 31. Dessa veckor erbjuds förskola i Charlottenberg på Förskolan Hjorten. Detta kan innebära att barnet träffar annan förskolepersonal och vistas i andra lokaler. 
Ansökan om tillsyn under sommaren görs via e-tjänst