Registrera schema

Vårdnadshavare ska i god tid registrera schema i appen Edlevo, vilket motsvarar den tid då vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar, sover efter nattarbete, samt restid för lämning och hämtning. 
Om arbetstider eller studietider ändras ska nytt schema lämnas in, minst två veckor i förväg. Kommunen kommer att begära in sysselsättningsintyg från båda vårdnadshavarna för att styrka barnets tillsynsbehov.