Erbjudande om plats

Kommunen kommer i möjligaste mån att tillgodose alla vårdnadshavares önskemål om placering, men kan inte garantera att barnet får plats på önskad ort. Om det inte finns plats för alla sökande på önskad ort beslutar rektor om platsernas fördelning utifrån barnets behov, barngruppernas sammansättning och storlek och prioriteringsordningen.
Senast en månad före önskat datum för placering får vårdnadshavare platserbjudande. 
Vårdnadshavare tackar ja eller nej via mail till administratören på Förskoleexpeditionen. Om vårdnadshavare tacker ja till en erbjuden plats som inte överensstämmer med den önskade orten har barnet rätt att stå kvar i kön för förflyttning och behåller ursprungligt ködatum. Vårdnadshavare måste då meddela detta önskemål i samband med att man tackar ja till platsen.
Tackar men nej till en erbjuden plats som stämmer med önskemålet, förlorar man platsgarantin och ska meddela ett nytt datum för önskad introduktion.