Delad plats (delad faktura)

Om vårdnadshavarna separerar går fakturan för barnomsorgen till den adress där barnet är folkbokfört. Om vårdnadshavarna vill ha delad plats/delad faktura ansöker man om detta via e-tjänst. Om vårdnadshavarna bor i olika kommuner erbjuds endast plats i den kommun som barnet är folkbokfört. Man kan inte ha två olika placeringar, varken i samma kommun eller olika kommuner.