Uppvärmning

Element

Hur vi värmer upp våra inomhusmiljöer har stor betydelse för komforten inomhus, hushållets ekonomi men också för vår miljö. Det finns flera sätt att värma upp byggnader och du kan få hjälp med detta av vår energirådgivare.

Vid val av uppvärmningsalternativ är det viktigt att tänka långsiktligt och välja ett alternativ som håller många år framåt. Vissa uppvärmningssystem innebär att du måste anmäla eller ha bygglov för. Ta gärna kontakt med vår energirådgivare för att diskutera vilket alternativ som är bäst för dig. 

Värmepumpar

Värmepump tar tillvara på värme från berg, jord, grund och ytvatten. Alternativet har blivit ett populärt sätt att minska kostnader men också energiförbrukning för uppvärmning. Installation av värmepumpar måste anmälas till miljösektionen innan den installeras.

Eldstäder och pannor

Genom att elda med ved, pellets och flis kan du värma upp byggnader och vatten. En installation av en kamin kan ibland handla främst om mysfaktorn. Olika lov gäller för installation av eldstäder, pannor och kaminer och gemensamt för alla är att sotaren ska ha godkänt installationen innan den tas i bruk.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är ett storskaligt sätt att ta tillvara på resurser som annars skulle gått till spillo för att omvandla till värme. Du kan läsa mer om fjärrvärme här.

Direktverkande el

Under oljekrisen på 70-talet blev direktverkande el ett populärt uppvärmningsalternativ. Nackdelen är att det är svårt att konvertera till ett annat uppvärmningssystem då de flesta kräver vattenburen värme samtidigt som det är ett dyrt alternativ.

Solvärme

Genom att ta tillvara på solen med hjälp av solfångare kan varmvatten produceras. Detta kan nyttjas som tappvarmvatten eller för värme i vattenburna värmesystem.