Projektets mål

Arbetare på taket på Petersborg

Här kan du läsa målen för projektet Violen 1.

Projektets övergripande mål är:

 • Att samla all demensvård i Eda kommun till centralorten Charlottenberg.

Projektmålet kan brytas ned i följande delmål:

 • Skapa fler demensvårdsplatser.
 • Skapa innergårdar som vistelsezoner för vårdtagarna året runt.
 • Skapa ändamålsenliga lokaler och boendeplatser för vårdtagarna.
 • Samtliga demensavdelningar utrustas med frikyla genom ventialationssystemet.
 • Skapa lokaler med god arbetsmiljö för medarbetarna.
 • Skapa en enhetlig entré med samlingssal för trygghetsboendet samt säkerställa ett fullgott skalskydd till byggnadskomplexet.
 • Säkerställa samband och flöden samt redundans av tekniska system och transporter inom byggnadskomplexet.
 • Skapa en säker godsmottagning med källsortering för avfall.
 • Skapa avskedsrum och rum för avlidna.
 • Skapa ett modernt brandskydd och bygga ut sprinkler i alla demensavdelningar.
 • Säkerställa tekniska system i en ny undercentral då de gamla systemen är på slutet av sin tekniska livslängd.
 • Rivning av befintliga panncentralen som uppfördes för oljeeldning.
 • Skapa utrymme på fastighetstomten för att möjliggöra framtida utbyggnad av fler demensavdelningar inom egen tomt.
 • Skapa energieffektiva lösningar med förnyelsebar energi.
 • Skapa hållbara byggnader och system för att uppnå låga drifts- och underhållskostnader.

2024-01-16