Tjej som skriver på griffeltavla

FörskolaN

Utbildningens syfte

Förskolan ska inspirera barnen att utforska omvärlden. Förskolan är en pedagogisk verksamhet och utgör det första steget i det svenska utbildningssystemet.


                   NYHETER OCH AKTUELLT

PEDAGOGISKA UTVECKLINGSDAGAR  2024
(tidigare hette dessa stängningsdagar)

  • 14 juni
  • 12 augusti
  • 27 september

Inom förskoleverksamheten har man 5 pedagogiska utvecklingsdagar per år. Vårdnadshavare får besked minst 1 månad i förväg. Har man behov av tillsyn dessa dagar, ska det anmälas via e-tjänst senast 2 veckor innan den pedagogiska utvecklningsdagen.

Eda kommuns förskolor