Tjej som skriver på griffeltavla

Förskola och barnomsorg

Förskolan ska inspirera barnen att utforska omvärlden. Förskolan är en pedagogisk verksamhet och utgör det första steget i det svenska utbildningssystemet.

Hitta förskola i Eda kommun

I Eda kommun finns 11 förskolor, 10 kommunala samt 1 fristående.

Förskolan har sin egen läroplan, sommaren 2019 kom den reviderade. Se länk under relaterad information

NYHETER OCH AKTUELLT

PLANERINGSDAGAR 2019/2020

  • 28 OKTOBER
  • 10 JANUARI
  • 12 JUNI

Kommunala förskolor