För allmän kännedom -Varningstecken på ras och skred

En skylt med ett varningstecken

Vid tecken på begynnande skred kontakta din kommun.

Vid akuta situationer ring 112.


Färska erosionsskador i slänter mot vattendrag

Färska erosionsskador i slänter mot vattendrag.


Plötsliga sprickor och sättningar i markenPlötsliga sprickor och sättningar i marken.Brott på ledningar och kablar i marken.Träd och stolpar som börjar luta

2021-02-04