Elektroniska cigaretter

Ny lag om elektroniska cigaretter 1 juli

Den lagstiftning som finns kring försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare - lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ersätts av lagen (2018:2088) om tobaksvaror och liknande produkter. Detta innebär dock inte några större förändringar för området elektroniska cigaretter som fortsatt kommer att omfattas av anmälningsplikt.

Anmälan om försäljning

Du som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmäla detta till kommunen. Du ska också ha ett egenkontrollprogram som ska innehålla kontaktuppgifter till ansvariga personer på försäljningsstället.

Anmäl försäljning av elektroniska cigaretter

Åldersgräns

E-cigaretter och påfyllningsbehållare får säljas till personer som fyllt 18 år. Den som lämnar ut produkterna ska kontrollera att köparen har fyllt 18 år. Det ska finnas en skylt i din butik som tydligt talar om vilken åldersgräns som gäller.

Regler om förpackningen

Varje förpackning med e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med en innehållsdeklaration. Styckförpackningar med e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska innehålla ett informationsblad. Saknas något av dessa får produkten inte säljas.

Avgift

En avgift tas ut vid anmälan av försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. För den som anmält försäljning tas också en årlig tillsynsavgift ut enligt gällande taxa.

Läs gärna mer i Eda kommuns taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen.