Avgifter, taxor och bidrag

Avgifter och taxor

Här finner du aktuella belopp och prislistor inom de delar av kommunens verksamhet som är avgiftsbelagd.