Stor brandrisk just nu!

Illustration brandrisk

Just nu är det torrt i skog och mark och brandrisken är stor och på vissa ställen mycket stor. Stor försiktighet behöver iakttas vid eldning och grillning i anslutning till skog och mark.

Brandrisken (risken för spridning) beräknas av SMHI och kan följas här

Läs med om att förebygga skogs- och vegetationsbränder här

Jämfört med föregående år har räddningstjänsten en ökad förmåga att hantera skogsbränder. Men framförallt ska vi alla göra det vi kan för att undvika att bränder uppstår. 

2019-08-20