Anton och Karin Olssons stiftelse

Utdelning ska ske till "det ändamål som kommunalstyrelsen finner mest behjärtansvärt".

Annonsering sker på kommunens hemsida samt i sociala medier.

Beslut om utdelning ur stiftelsen tas av allmänna utskottet och sker årligen i november. Nästa utdelning är 2023-11-06.

För mer information kontakta utskottssekreterare Gentiana Meziu, gentiana.meziu(at)eda.se

Kriterier:

  • Du ska vara bosatt i Eda kommun
  • Du ska beskriva vad som är behjärtansvärt

Ansökan ska vara inlämnad senast 2023-10-31