Stipendier

August Bromans donationsstiftelse

Ändamål:
Utdelning ska ske till studerande inom Köla församling (ej grundskoleelever). Enligt testamentet ska utdelning ske till "mindre bemedlade studerande från Köla Kommun eller det område, som motsvaras av nuvarande Köla kommun".

Utdelning ur stiftelsen sker varje höst efter annonsering på kommunens hemsida. Vid ansökan ska intyg från skolan samt ansökningsbrev skickas in till kommunstyrelsen. Sedan beslutar bildningsutskottet om utdelningen.

Eda kommuns skolstiftelse

Ändamål:
Utdelningen ur stiftelsen används till stipendier till elever i årskurs 9 vid Hierneskolan och Gunnarsbyskolan vid skolavslutningen.

Eleverna söker stipendier på respektive skola innan skolavslutningen, annonsering sker på skolorna. Skolexpeditionerna sköter utdelningen ur stiftelsen.

Eda kommuns sociala stiftelse

Ändamål: Utdelningen ur stiftelsen ska "använda till stöd åt behövande personer i Eda kommun".

Socialnämnden beslutar om utdelningen ur stiftelsen. 

Stiftelse för boende på servicehus i Eda kommun

Ändamål: Utdelningen ur stiftelsen ska "användas för trivselbefrämjande åtgärder som kan glädja pensionärerna vid kommunens servicehem".

Vård och stöd sköter utdelningen ur stiftelsen.

Anton och Karin Olssons stiftelse

Ändamål:
Utdelning ska ske till "det ändamål som kommunalstyrelsen finner mest behjärtansvärt".

Utdelning ur stiftelsen sker varje höst efter annonsering på kommunen webbplats.
Allmänna utskottet beslutar om utdelning ur stiftelsen.

Karin och Henning Erikssons stiftelse

Vårdutskottet delar ut pengar från Karin och Henning Erikssons stiftelse.
Pengar från stiftelsen ska delas ut till enskilda mindre bemedlade (låg inkomst) som
kan behöva hjälp eller stöd för att bekosta semesterboende eller bidrag till
uteliv/fritidsliv.

Det kan vara bidrag till att helt bekosta eller ge stöd till kostnader för semesterboende och/eller uteliv/friluftsliv. Bidraget kan vara t ex utrustning som gör det möjligt att bedriva uteliv/friluftsliv.I enlighet med stiftelsens stadgar skall sökande vara mindre bemedlade i f d Köla kommun. I begreppet mindre belevade ingår människor och inte grupper som har små ekonomiska tillgångar.

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla namn, adress och personnummer på den sökande. Ansökan ska också innehålla en beskrivning av vad den sökande skulle vilja ha bidrag till samt inkomstuppgifter för den sökande. Om den sökande blir försörjd av annan behöver dennes inkomstuppgifter skickas in. Inkomstuppgifterna styrks genom att föregående års deklaration lämnas in med ansökan.