Nu kan du som är i riskgrupp boka tid för vaccination

En man hoppar i vårsolen, ser bara benen

Region Värmland öppnar idag bokningen för vaccination för dig som är 18–59 år och som löper större risk att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Erbjudandet om att boka tid för vaccination följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och gäller dig som har:

  • En hjärt- och kärlsjukdom inklusive genomgången stroke eller du som har högt blodtryck och kontrolleras i sjukvården för detta.
  • En lungsjukdom såsom KOL och går på uppföljande kontroller i sjukvården.
  • Svår och instabil astma och går på uppföljande kontroller i sjukvården eller har sökt vård akut för astma under det senaste året.
  • Nedsatt lungfunktion eller ett tillstånd som innebär försämrad hostkraft. Hit räknas till exempel fetma med BMI över 40, neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder.
  • Kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Diabetes typ 1 eller typ 2.
  • Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller en behandling och fått veta av sjukvården att du är särskilt infektionskänslig.
  • Downs syndrom.

Du ska ha fyllt 18 år.

Du som bokar ska tillhöra någon av nämnda grupper. Bokar du tid utan att tillhöra någon av grupperna tränger du undan någon som behöver vaccineras före dig. Du blir då nekad vaccination när du kommer till mottagningen om du bokat dig felaktigt. Du kan komma att kontaktas av oss för att verifiera att dina uppgifter stämmer.

Läs mer om vaccination mot covid-19 och hur du bokar din tid på webbplatsen 1177.se: När och hur kan jag vaccinera mig

Fyll i hälsodeklarationen innan du bokar. Om du inte har skrivare ska du läsa den noggrant: Hälsodeklaration Vuxna – vaccination mot covid-19 svenska

Här finns den även på andra språk: Hälsodeklaration Vuxna – vaccination mot covid-19 andra språk

2021-04-22