Renhållningstaxa 2020

Nya rutiner vid sophämtning från 1 januari

Från och med 1 januari 2020 införs ett nytt system för insamling av hushållsavfall, det innebär också vissa förändrade rutiner för dig som fastighetsägare i Eda kommun. I samband med detta gäller också nya avgifter för sophämtningen.

Vi har tidigare meddelat via kommunens hemsida att Teknik i Väst AB har tagit över sophämtningen efter föregående entreprenör och Teknik i Väst kommer även i fortsättningen att utföra insamlingen. Förändringen innebär för dig att

  • handtaget på sopkärlet ska stå ut mot vägen, det vill säga tvärtom mot tidigare.
  • i samband med detta kommer du eventuellt få ändrad hämtningsdag. Information till dig som detta berör kommer du få i ett separat utskick av Teknik i Väst AB.
  • det är viktigt att du vintertid snöröjer noga runt soptunnan och övrig tid ser till så att renhållningsarbetarna enkelt kommer åt soptunnan.
  • nya avgifter för sophämtningen gäller i samband med förändringen.

Nya avgifter för sophämtning

Förändringen innebär att den nuvarande viktbaserade taxan upphör och en ny volymbaserad taxa införs istället. Den nya sophämtningsavgiften kommer att beräknas utifrån sopkärlets volym och hämtningsintervall.

Även om avfallet inte längre kommer att vägas är det viktigt att du låter taggen på kärlet sitta kvar, tömningen kommer fortfarande att registreras och taggen kommer att användas för till exempel händelserapportering. Tänk också på att du även i fortsättningen ska sortera ut förpackningar och returpapper och lämna dessa på närmaste återvinningsstation.

Vad innebär den nya avgiften för dig?

Hur din nya avgift ser ut beror på vad du äger för fastighet (en- och tvåbostadshus, fritidshus, flerbostadshus eller verksamhet), vilken storlek det är på sopkärlet/sopkärlen samt hämtningsintervallet.

Om du till exempel äger ett en- eller tvåbostadshus och har ett 190 liters kärl med hämtning varannan vecka hela året kommer din nya avgift för sophämtning att vara 1 935 kr per år, vilket blir en månadskostnad på 161,25 kr.

Hela renhållningstaxan finner du i länken till höger. Har du frågor eller funderingar är du också välkommen att kontakta oss via e-post kommun@eda.se eller via telefon 0571- 281 00.