Klimatklivet öppnar för ansökningar

Elbil laddar el

Har du en idé om en investering som leder till minskade utsläpp av växthusgaser? Kräver idén finansiell stöttning för att kunna genomföras? Då kan du söka investeringsstöd från Klimatklivet.

Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Under perioden 18-29 september kan du ansöka om bidrag.

Exempel på vad som kan få stöd är bland annat laddstolpar, energikonverteringar och biogasproduktion.

Projekt som ska vara slutförda senast 30 juni 2024 är högst prioriterade eftersom det finns mycket medel som ska betalas ut 2024, det finns alltså väldigt goda förutsättningar att få stöd.

Projekt får inte vara påbörjat om det ska få bidrag från Klimatklivet.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats: Klimatklivet

2023-09-14