Sammanträdestider 2023

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden är offentliga.
Nämnderna, utskottens och bolagens sammanträden är inte offentliga.

OrganKlJanFebMarAprMajJun
        
Kommunfullmäktige19.00252222261714
Kommunstyrelsen13.00118853,3128
Bokslutsberedning/
budgetberedning624,252
Kommunstyrelsens allmänna utskott13.00161313385
Kommunstyrelsens personalutskott 10.001815153
107
Bildningsnämnden13.001815155 (kl.8.00)107,16
Servicenämnden13.001916166118
Myndighetsnämnden13.00 23 2120261512
Socialnämnden08.00171414499
Arvika-Eda Överförmyndarnämnd09.00

  

Folkhälsorådet13.0023

27

Pensionärs och Tillgänglighetsrådet14.00

9

13
Kommunrevisorerna09.00
99641,29
  

Eda Energi AB10.00

16
25
Eda Bostads AB13.0025
7
24
Valfjället Skicenter AB16.0026
17
29
Teknik i Väst AB08.00      
        

Bolagsstämmor i maj vid ordinarie möte

 

Med reservation för ändringar och skrivfel

OrganKlJulAugSepOktNovDec
        
Kommunfullmäktige19.00 2313181514
Kommunstyrelsen13.00 30272529
Bokslutsberedning/
budgetberedning
  
Kommunstyrelsens allmänna utskott13.00 1411264
Kommunstyrelsens personalutskott 10.00
1611486
Bildningsnämnden13.00 1613486
Servicenämnden13.00 1714597
Myndighetsnämnden13.00 211891311
Socialnämnden08.00 1512375
   
Arvika-Eda Överförmyndarnämnd09.00 
   
Folkhälsorådet13.00 
18
13
Pensionärs och Tillgänglighetsrådet14.00 
26

12
Kommunrevisorerna09.00

1,2927
1
   
Eda Energi AB10.00 
14

14
Eda Bostads AB13.00 
20

13
Valfjället Skicenter AB16.00 
21

12
Teknik i Väst AB08.00      
        

Bolagsstämmor i maj vid ordinarie möte
*Mötet äger rum i Eda

 ** Mötet startar kl 8.00

Med reservation för ändringar och skrivfel