Tillsammans skapar vi en säker vård

Illustration av personer färgglada personer i alla åldrar och logga med text: Agera för säker vård

Söndag 17 september är det den internationella patientsäkerhetsdagen som har initierats av Världshälsoorganisationen, WHO. I samband med den arrangeras, vecka 38, en patientsäkerhetsvecka gemensamt av Region Värmland och Värmlands alla kommuner.

Temat är "Patienten som medskapare för en säker vård". Under veckan hålls digitala seminarier för vård- och omsorgspersonal och fysiska möten med invånare runt om i länet.

I år uppmärksammas särskilt patienters och närståendes roll för en säker vård.

- Vi vill gärna ha dialog och samtidigt samla in människors erfarenheter av mötet med vård och omsorg i Värmland, säger Charlotta Nelsson, regionchefläkare och samordnare för årets patientsäkerhetsvecka i Värmland.

- Berättelserna vill vi ha som underlag för hur vi tillsammans kan utveckla patientsäkerheten i länet. Vi kommer också att prata om vad du som patient och närstående kan göra för att din vård ska bli ännu säkrare.

Möt vården

Värmlänningarna bjuds därför in för att träffa representanter för vården i Värmland, där det finns möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter.

Här i Eda kommun är du välkommen:

Dag: Onsdag 20 september
Tid: Klockan 14–16
Plats: Biblioteket Charlottenberg

Läs mer och se tider för alla träffar på Region Värmlands webbplats: Patientsäkerhetsvecka

2023-09-14