Vägarbeten som kan påverka dig

Skylt vägarbete mot blå himmel

Vårt driftbolag Teknik i Väst AB har av Eda kommun fått uppgiften att förbättra trafiksituationen för bussar vid hämtning och lämning vid Gärdesskolan I Åmotfors.

Detta projekt har nu påbörjats och från tisdagen den 4 juni kommer inga elever att kunna släppas av utanför skolan då vi måste spärra av arbetsområdet. Vårdnadshavare som skjutar sina barn till skolan får släppa av barnen på Gärdeshallens parkering. Därifrån får man ta övergångstället över Norumsvägen till skolan. Det kommer vara mycket begränsad framkomlighet på Trädgårdsgatan från Norumsvägen ett tag framöver.

Projektet kommer att löpa på under sommaren.