Vägarbeten i Charlottenberg våren 2023

Bom som symboliserar avstängd väg

Under våren pågår en del vägarbeten på gator och vägar som kommunen ansvarar för. Här kan du ta del av arbeten som pågår och som helt eller delvis kan begränsa framkomligheten.

CHARLOTTENBERGSVÄGEN

Under vecka 21-23 pågår förberedelser inför asfaltering samt asfaltering av Charlottenbergsvägen. Trafiken kan till och från regleras med skyltar och trafikljus.

STORGATAN 

Från kvällen torsdagen den 7 juni ska Storgatan vara fri från fordon.
Den 8-9 juni är Storgatan stängd för trafik p g a förberedelser inför asfaltering.
Den 12 juni är Storgatan åter stängd då asfalteringen genomförs.

KORSNINGEN SMEDJEGATAN/SKOLGATAN

Skolgatan är nu öppen för trafik.
Smedjegatan är fortsatt stängd.

SMEDJEGATAN

Här grävs det för att byta ut alla rör, vilket medför avstängning av både väg och vatten. Vägen är till en början helt avstängd ett par veckor, sedan blir det begränsad framkomlighet. Du kan också uppleva att vattnet försvinner kortare stunder. Detta arbete beräknas pågå till augusti.

SPJUTGATAN

Arbetet påbörjades vecka 16 och beräknas pågå i ca 2-3 veckor.

INFORMATION

Vägarna kommer att vara helt eller delvis avstängda.
Boende i områdena är kontaktade.

För frågor, kontakta Teknik i Väst AB
Tfn: 0570-82200
E-post: kundservice.teknik@arvika.se