Informationsmöte gräventreprenörer

Illustration frukostmöte

Inbjudan till informationsmöte för gräventreprenörer som anlägger små avlopp

Med anledning av den avloppsinventering som nu påbörjats bjuder Miljösektionen på Eda kommun in intresserade entreprenörer till ett informationsmöte, se bifogad inbjudan.

läs hela inbjudan här

2019-10-24