Utdelning Karin och Henning Erikssons stiftelse

Hälletorpet.jpg

Vårdutskottet kommer att dela ut pengar från Karin och Henning Erikssons stiftelse.
Pengar från stiftelsen ska delas ut till enskilda mindre bemedlade (låg inkomst) som
kan behöva hjälp eller stöd för att bekosta semesterboende eller bidrag till
uteliv/fritidsliv.
Det kan vara bidrag till att helt bekosta eller ge stöd till kostnader för semesterboende och/eller uteliv/friluftsliv. Bidrag till uteliv/friluftsliv kan vara t ex utrustning som gör det möjligt att bedriva uteliv/friluftsliv. I enlighet med stiftelsens stadgar skall sökande vara mindre bemedlade i fd Köla kommun. I begreppet mindre bemedlade ingår människor och inte grupper som har små ekonomiska tillgångar. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla namn, adress och personnummer på den sökande. Ansökan ska också innehålla en beskrivning av vad den sökande skulle vilja ha bidrag till samt inkomstuppgifter för den sökande. Om den sökande blir försörjd av annan behöver dennes inkomstuppgifter skickas in. Inkomstuppgifterna styrks genom att föregående års deklaration lämnas in med ansökan.

Ansökan skickas till Eda kommun, Box 66, 67322 Charlottenberg eller kommun@eda.se senast 10 december.

Beslut om utdelning sker på vårdutskottets sammanträde den 12 december.
Vid frågor kontakta medborgarkontoret tfn 0571-28100

2019-12-04