Nya rutiner vid sophämtning från 1 januari

Hållare _aktuellt_bygg - Nya rutiner vid sophämtning från 1 januari - ctl00_cph1_imgMain

Från och med 1 januari 2020 införs ett nytt system för insamling av hushållsavfall, det innebär också vissa förändrade rutiner för dig som fastighetsägare i Eda kommun. I samband med detta gäller också nya avgifter för sophämtningen.

Vi har tidigare meddelat via kommunens hemsida att Teknik i Väst AB har tagit över sophämtningen efter föregående entreprenör och Teknik i Väst kommer även i fortsättningen att utföra insamlingen. Förändringen innebär för dig att

  • handtaget på sopkärlet ska stå ut mot vägen, det vill säga tvärtom mot tidigare.
  • i samband med detta kommer du eventuellt få ändrad hämtningsdag. Information till dig som detta berör kommer du få i ett separat utskick av Teknik i Väst AB.
  • det är viktigt att du vintertid snöröjer noga runt soptunnan och övrig tid ser till så att renhållningsarbetarna enkelt kommer åt soptunnan.
  • nya avgifter för sophämtningen gäller i samband med förändringen. 

Läsa mer om nya rutiner vid sophämtning kan du göra här 

Läs mer om kompostering här

2019-12-20