Skolstart i Eda kommun

Illustration aktuellt

 

Skolstart i Eda kommun

Skolstart höstterminen 2019 för grundskolans och särskolans elever i Eda kommun enligt nedan.
Första skoldagen är vanlig skoldag med lunch.

Grundskolan måndag 19/8

Gärdesskolan Fskkl - åk 6 kl 08.00
Adolfsfors skolan Fskkl - åk 5 kl 08.20
Gunnarsbyskolan Fskkl - åk 9 kl 08.00
Hierneskolan årskurs 1-9 kl 08.00
Fsskl enligt särskild kallelse.

Grundsärskolan måndag 19/8

Gunnarsbyskolan kl 08.00

Skolskjutsar

Upplysningar angående skolskjutsar lämnas av respektive entreprenör eller kommunens skolskjutssamordanre tfn 0571-282 06 alt. 281 00 vxl.