Nytt telefonnummer till bildning

Tjej som illustrerar ett telefonsamtal

Från och med 2 maj inför Bildning en gemensam växel för administration inom förskola, grundskola och skolskjuts samt frågor rörande gymnasiebiljett och inackorderingstillägg för elever på gymnasieskolor. Hit ringer man även vid frågor rörande vuxenutbildning och SFI.

DET NYA GEMENSAMMA NUMRET ÄR 0571-35850

När man ringer detta numer kommer man att få olika valmöjligheter och man knappar sig fram till den administratör inom bildning som man söker beroende på vilka frågor ärendet gäller.

OBS! Detta kommer inte att påverka direktnummer till specifik förskola eller fritidshem.
Kontakta kommunens medborgarkontor om du har några frågor.

Information om nummerbytet har skickats ut till föräldrar via Edlevo.