Nytt system för frånvarorapportering

Logga Tieto Education

Under hösten 2020 kommer vi inom bildning i Eda kommun, att gå in i ett nytt system för frånvarorapportering som heter Tieto Education. Detta kommer för grundskolan att ersätta det system man tidigare haft för frånvarorapportering som en del i lärplattformen edWise.

Vad innebär då detta för dig som vårdnadshavare?

Kopplat till Tieto Education finns en app som du som vårdnadshavare kan ladda ner gratis från App Store eller Google Play Store. Inloggning i appen sker via Bank-ID och inloggningen är därefter aktiv under 7 dagar.

I appen kommer du som vårdnadshavare att kunna ta del av och anmäla frånvaro för ditt/dina barn samt ta del av information som skolan skickar ut. Vi arbetar också för att du som har barn på fritids bl.a. ska kunna anmäla schema direkt i appen från 1 oktober. Mer information om detta kommer längre fram.

Har du barn inom förskolan kommer även de att visas i appen och du kan anmäla frånvaro öven för dem

edWise kommer att finnas kvar så att du som vårdnadshavare kan logga in och ta del av ditt/dina barns kunskapsutveckling tex. inför utvecklingssamtal.

Frånvaro

Under rubriken Frånvaro i appen kan du göra frånvaroanmälan för ett eller flera barn, se en översikt över anmäld frånvaro samt ta del av rapporterad frånvaro.

Information

Under rubriken Information visas den info som vi från skolan lägger ut via edWise på ett enkelt och samlat sätt. Detta är vår primära informationskanal från skolan och där alla viktig information publiceras.

2020-09-04