Gullvivan

Förskolan Gullvivan

Välkommen till vår förskola

Förskolan Gullvivan ligger centralt i Charlottenberg, intill förskolan Nya Grottan.
Gullvivan består av tre avdelningar.
Knatte, Fnatte och Tjatte.

I förskolan ska både barn och föräldrar känna sig trygga och välkomna. Förskolan styrs av läroplan för förskolan (Lpfö rev.2018) Vi arbetar för varje barns utvecklning och lärande. Det kan innebära att vi erbjuder barnen olika typer av upplevelser och utforskande för att se och ta tillvara på barnens egna intressen.