Fiberföreningar

För att boende på landsbygden ska få tillgång till bredband via fiber inom en rimlig framtid, krävs egna initiativ och personligt engagemang. Det är m.a.o. upp till dig, dina grannar, vänner och bekanta att starta och samordna ett projekt som leder till etablerandet av ett fibernät just där ni bor.

Fastigheter på landsbygden

Att bygga fiber på landsbygden har blivit en ny folkrörelse. Över hela landet går fastighetsägare samman i byar och bildar föreningar.

Landsbygden är, med väldigt få undantag, inte en marknad där operatörer gör stora investeringar och bygger fibernät. Lösningen har blivit att fastighetsägare och företagare går ihop och bildar föreningar som bygger sitt eget fibernät.

Nätet ansluts sedan till en befintlig stamfiber eller en stamfiber som byggs av kommunen eller annat bolag.

Fiberförening

En fiberförening består av styrelse och medlemmar inom ett geografiskt område som vill ansluta sina fastigheter till ett fibernät. Medlemmarna kan vara fastboende, företagare, föreningar och fritidshus.

Samverkansavtal

Eda kommun har tecknat ett avtal med Zitius, om att samverka i utbyggnad av fibernät genom Skanovas Byalagsfiberkoncept, ett upplägg som önskades av fiberföreningarna i kommunen.

Detta innebär att fiberföreningarna bygger och bekostar grävning och kanalisationsrör för fiber. Skanova står för projektering och framtagning av kostnadskalkyl. Föreningen äger sitt lokala föreningsnät. Föreningen tecknar avtal med Zitius och får tillgång till flera olika tjänsteleverantörer.

Läs mer på beställningsportalen Zmarket.

Varje hushåll tecknar egna abonnemang på bredband, TV och telefoni med någon av tjänsteleverantörerna.

Områdesnät

Eda kommun kommer säkerställa fiberkabel, via stamnätet, fram till respektive bygd. Därifrån ansvarar bygdens invånare och företagare själva, genom en lokal fiberförening, för att projektera och bekosta nergrävning av fiberkabel samt ordna anslutning till alla fastigheter som valt att deltaga i projektet.

Den slutliga anslutningskostnaden per fastighet beror främst på hur många som väljer att ansluta sig, avståndet till stamnätet och terrängens beskaffenhet. Man brukar räkna med en kostnad på 20.000-30.000 kr per hushåll.


Vem ska jag kontakta?

På kartan visas de olika fiberföreningarna.

Boende i Grav, Hole och Hälle kan vända sig till Ny fiber i Arvika kommun för fiberanslutning till fastigheten.

Kontaktuppgifter för bildade föreningar:

Eda Kyrkbygds föreningMats Melin
Fiber i LersjönIngalill Walander Olsson070- 264 01 48
Fjällsjöns fiberföreningBengt Beckius070-621 60 99
Häljeboda- Håvilsrud fiberföreningRunar Johansson070-661 77 45
Köla FiberGöran Nillson070-577 71 38
Norra Järnskog FiberÅjje Börjesson070-391 08 75
Westra Jernskogs FiberJohanna Söderberg070-601 70 37
Växvik FiberJan Klevestedt072- 736 25 05
Ämteruds FiberUrban Johansson070-541 02 37