Bredbandsutbyggnad, del 3 Värmlands län

Bredbandsutbyggnad, del 3 Värmlands län ska öka möjligheterna för små och medelstora företag i fem värmländska kommuner att få tillgång till snabbt bredband. Med ett snabbt och säkert bredband stärks företagens konkurrenskraft och tillväxt.

I detta samverkansprojekt deltar kommunerna, Eda, Torsby, Hagfors, Forshaga, Munkfors, Arvika, Karlstad och Hammarö. Region Värmlands roll i detta projekt är att samordna ekonomisk redovisning och lägesrapportering till Tillväxtverket.

Respektive kommun svarar själva för att upphandla och genomföra investeringar.

Delprojekt 3 pågår mellan 1 juni 2017 och 30 september 2020. Genom att bygga fiber till planerade orter kommer vi att öka möjligheten för 1073 företag att få tillgång till snabbt bredband.

Projektet har en budget på cirka 88 miljoner kronor. Medfinansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, kommunerna och Region Värmland.

Accessnäten ingår inte i projekt

En förutsättning för att berörda företag ska kunna få en fiberanslutning är att det också byggs ett accessnät. Utbyggnaden av accessnät ingår inte i projektet. Det planerar och utför respektive kommun alternativt andra bredbandsbyggare på marknaden.

Små företag i ett större sammanhang

Det är viktigt att se länets stora och små företag i ett gemensamt sammanhang. De små företagen existerar ofta i nära relation till större företag och ofta som underleverantörer eller service- och tjänsteleverantörer i en gemensam värdekedja.

Med ett snabbt bredband ökar de lokala företagens möjligheter att växa, konkurrera och idka handel på en större marknad. Med ett snabbt bredband ökar tillväxten i hela Värmlands län.

Eda kommuns sträckor i del 3, Projektperiod 1 juni 2017 – 30 september 2020


Från ort:Till ort:
HäljabodaHåvilsrud
Eda GlasbrukLersjön
KoppomJärnskogsboda
BetedSaxebyn