Bredbandsutbyggnad, del 2 Värmlands län

Bredbandsutbyggnad, del 1 Värmlands län ska öka möjligheterna för små och medelstora företag i fem värmländska kommuner att få tillgång till snabbt bredband. Med ett snabbt och säkert bredband stärks företagens konkurrenskraft och tillväxt.

Bredbandsutbyggnad, del 2 Värmlands län ska öka möjligheterna för små och medelstora företag i fem värmländska kommuner att få tillgång till snabbt bredband. Med ett snabbt och säkert bredband stärks företagens konkurrenskraft och tillväxt.

I detta samverkansprojekt deltar kommunerna, Eda, Torsby, Hagfors, Forshaga, Sunne, Munkfors och Arvika. Region Värmlands roll i detta projekt är att samordna ekonomisk redovisning och lägesrapportering till Tillväxtverket.

Respektive kommun svarar själva för att upphandla och genomföra investeringar.

Delprojekt 2 pågår mellan 29 februari 2016 och 31 december 2018. Genom att bygga fiber till planerade orter kommer vi att öka möjligheten för 534 företag att få tillgång till snabbt bredband.

Projektet har en budget på cirka 47 miljoner kronor. Medfinansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, kommunerna och Region Värmland.

Accessnäten ingår inte i projekt

En förutsättning för att berörda företag ska kunna få en fiberanslutning är att det också byggs ett accessnät. Utbyggnaden av accessnät ingår inte i projektet. Det planerar och utför respektive kommun alternativt andra bredbandsbyggare på marknaden.

Små företag i ett större sammanhang

Det är viktigt att se länets stora och små företag i ett gemensamt sammanhang. De små företagen existerar ofta i nära relation till större företag och ofta som underleverantörer eller service- och tjänsteleverantörer i en gemensam värdekedja.

Med ett snabbt bredband ökar de lokala företagens möjligheter att växa, konkurrera och idka handel på en större marknad. Med ett snabbt bredband ökar tillväxten i hela Värmlands län.

Eda kommuns sträckor i del 2, Projektperiod 29 februari 2016 - 29 juni 2019

Från ort:Till ort:
FjällstenaDjupfors