Fas 4 inleds idag

Hjärta förgetmigej.jpg

Den sista fasen av vaccineringen mot covid-19 inleds i dag då tidsbokningen öppnar för personer som är 55-59 år gamla.

Precis som tidigare görs tidsbokning via webbplatsen 1177.se eller genom att kontakta regionens telefonbokning på 010-831 80 70. Vårdcentralen eller 1177 på telefon kan inte hjälpa dig med bokning.

I den fjärde vaccinationsfasen inkluderas personer som är 18 år och äldre och som inte prioriterats i de tidigare faserna. Det är viktigt att komma ihåg att de som ingår i någon av de tidigare faserna och som redan fått erbjudande om att vaccinera sig, men som ännu inte bokat en tid, fortfarande kan bli vaccinerade. Att regionen nu påbörjar fas 4 innebär i praktiken att de vaccinerar i alla faser parallellt.

Preliminär tidSplan för vaccinationen

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras beroende på hur tillgången till vaccin ser ut och på hur många som faktiskt väljer att boka tid för vaccination. Det innebär att de angivna tidpunkterna kan komma att infalla både senare och tidigare än vad planen visar.

Vecka 18: Tidsbokningen öppnar för personer som är 55-59 år
Vecka 20: Tidsbokningen öppnar för personer som är 50-54 år
Vecka 23 (preliminärt): Tidsbokningen öppnar för personer som är 45-49 år

I nuläget finns ingen prognos för vaccinleveranserna efter vecka 25. Så snart vi får tillgång till den kan vi planera in även åldersgrupperna inom intervallet 18-44 år.

Du hittar alltid aktuell tidplan och information om hur du bokar tid på webbplatsen 1177.se: När och hur kan jag boka tid för vaccination mot covid-19?

2021-05-03