Eda går starkt fram i näringslivsundersökning

Annelie Andersson,  Näringslivsutvecklare på Eda kommun

Glädjande nog får Eda betydligt bättre betyg jämfört med förra året av de lokala företagen i Svenskt Näringslivs årliga enkät av företagsklimatet.

På ett år har det sammanfattande omdömet stigit med 0,5%, vilket enligt Urban Svanberg på Svenskt Näringsliv till och med kan betyda att Eda blir årets raket i Värmland när rankingen av det totala företagsklimatet presenteras i september.
 
- Vi är riktigt nöjda med årets resultat men fortsätter naturligtvis att lyssna på våra företagare och utveckla kommunens service för att ge näringslivet ett bra och professionellt bemötande, säger Anneli Andersson, näringslivssutvecklare Eda kommun.
Det verkar som om arbetet som görs internt kring myndighetsservice tillsammans med de initiativ som kommer från Eda Näringslivsförening äntligen leder till resultat. 

Att samverka och ses på gemensamma workshop och frukostmöten är positivt för att utveckla Eda och det ska vi fortsätta med. Eda Näringslivsförening gjorde ett viktigt jobb under 2018 när de samlade ett 30-tal företagare för samtal om vad som skapar ett gott näringslivsklimat. 

I möte mellan Eda kommuns politiker, tjänstemän och företagare har vi sedan definierat viktiga områden som kompetensförsörjning, boendemöjligheter, attityder och myndighetsservice där vi även fortsatt ska hitta samarbetsformer för utveckling. 

2022-06-22