About corona in other languages

Information concerning the Corona virus

Here you will find answers to questions about the new coronavirus in different languages.

Phone number for general questions about the new coronavirus

010-831 80 10

Region Värmland's phone number for general questions about the new coronavirus in different languages. Open on weekdays between 9am and 15pm. Closed for lunch 12-13. We can answer questions in Arabic, Dari, Somali and Tigrinya.

Arabic

أسئلة عامة حيال الفيروس الجديد كورونا

إذا كان لديك أسئلة حيال الفيروس الجديد كورونا وترغب بان يجيبك شخص يتكلم اللغة العربية؟

أتصل على الرقم 8318010-010

.9-15 وانتظر المعلومات بلغتك. بإمكانك الاتصال

Dari

"سوال های عمومی مربوط به ویروس جدید "کورونا آیا در مورد ویروس "کورونا" سوالاتی دارید که می خواهید با یک مسئول دری زبان مطرح کنید؟ به نمبر (۰۱۰۸۳۱۸۰۱۰) زنگ بزنید و اطلاعات به لسان خودتان را دریافت کنید. شما در طول روزهای عادی هفته از ساعت ۹ تا ۱۲ ،۱۳ تا ۵۱ به این نمبر زنگ زده میتوانید.

Somali

Su`aalo guud ahaan ah oo ku saabsan cudurkan cusub ee koroona fiiruska.

Su`aalo maka qabtaa cudurkan cusub ee koroona fiiruska iyo ma rabtaa inaad jawaab ka hesho qof ku hadla afka Soomaaliga ? Wac 010-831 80 10 iyo sug in warbixin lagugu siiyo afkaaga hooyo. Adiga waad wici kartaa nambarkaan maalmaha la shaqeeyo saacadaha inta u dhexeysa 9-15.

Tigrinya

ሓፈሻዊ ሕቶታት ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ

ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ኮሮና ቫይሩስ ሕቶታት ኣሎካ እሞ መልሲ ካብ ትግርኛ ዝዛረብ ክትረክብ ትደሊ? ናብ ቁጽሪ ተሌፎን 010-831 80 10 ደዊልካ ነቲ ብቛንቋኻ ዝዛረብ ምረጽ። ናብዛ ቁጽሪ ኣብ ናይ ስራሕ መዓልታት ካብ ስዓት 09.00 ክሳብ ስዓት 15.00 ቅድሚ ቀትሪ ክትድዉል ትኽእል።

1177.se

Here you can find links to information in other languages about covid-19.

Public Health Agency of Sweden

Information in different languages about covid-19 and how to protect yourself and others.

Emergency information from Swedish authorities - krisinformation.se

Links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages.

County Administrative Board

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Here you can find translated films from Public Helath Agency of Sweden.

Information films in other languages

Arabic - هكذا تحمي نفسك والآخرين من انتشار العدوى

Tigrinya - ብኸምዚ ነብስናን ንኻልኦትን ካብ¨ ሕማም ምትሕልላፍ ንከላኸል

Somali - Adigu ilaali naftaada, dadka kalena ka ilaali in cudurku ku faafo

More movies about covid-19 in other languages

 

2020-06-08