Viktig information från Smittskydd Värmland

Bild föreställande en informationssymbol

Antalet bekräftade fall av covid-19 har de senaste veckorna ökat gradvis i Värmland. Det är i detta läge av yttersta vikt att alla fortsätter följa nationella föreskrifter och allmänna rekommendationer.

Vi står just nu i ett avgörande läge där ytterligare ökning kan innebära en tredje våg med stor belastning i sjukvården och ett hot mot enskildas hälsa och liv. Vi har alla ett personligt ansvar att nu förhindra ytterligare smittspridning. 

Det viktigaste i detta läge är att begränsa sina nära kontakter så mycket som möjligt. Om man inte begränsar sina kontakter finns det en stor risk för ökad smittspridning. Det förekommer även i Värmland virusvarianter som är mer smittsamma än den ursprungliga, vilket skärper vikten av att minska sina kontakter och att följa gällande rekommendationer.  

Vi vill också påminna om vikten av att ta prov vid symtom och stanna hemma i väntan på provsvar.

Inför stundande sportlov vill vi mana till stor försiktighet och eftertanke.

Planera sportlovsaktiviteter med omsorg. Undvik framför allt inomhusaktiviteter där det riskerar att bli trångt och tänk på att smittspridningen kan ske även utomhus om man inte håller avstånd. 

Överväg att skjuta upp skidsemestern till nästa år. Om man ändå reser är det var och ens ansvar att resa säkert och att följa de regler som gäller på resmålet, men också under resan.

Här hittar du mer information om ditt personliga ansvar för ett säkrare sportlov

Här hittar du Region Värmlands- och Smittskydd Värmlands information

2021-03-10