Uppdaterade riktlinjer för smittspårning

Pappersfigurer i pappershus

Från och med idag, måndag 10 maj 2021, inför Region Värmland regler för smittspårning i enlighet med FolkhälsomyndighetensVägledning för smittspårning av covid-19.

Den innehåller nya rekommendationer avseende smittspårning och provtagning av barn och ungdomar med särskilt fokus på skolmiljö. Den innehåller också nya rekommendationer för vaccinerade personer i samband med smittspårning.

Åldersgräns för provtagning av symtomfria kontakter sänks. Vaccinerade symtomfria kontakter undantas från isolering och provtagning med undantag för vård- och omsorgspersonal, se nedan.

Sammanfattningsvis införs följande förändringar:

 • Sänkt åldersgräns för provtagning av symtomfria hushållskontakter
  Barn från 6 år rekommenderas provtagning (tidigare från 16 år).
 • Sänkt åldersgräns för provtagning av symtomfria närkontakter
  Barn/ungdomar från 13 år rekommenderas provtagning (tidigare från 16 år)
 • Vaccinerade hushållskontakter som är symtomfria
  Förhållningsregler (”hemisolering”) och provtagningsrekommendationer tas bort.
 • Vaccinerade närkontakter som är symtomfria
  Skärpta rekommendationer för närkontakter och provtagningsrekommendationer för symtomfria kontakter tas bort. Undantag vaccinerad vård- och omsorgspersonal – provtagningsrekommendation för symtomfria kvarstår. Det betyder, att vaccinerad vård- och omsorgspersonal som är symtomfri hushålls- eller närkontakt får arbeta, men ska ta prov.

Tydliga tabeller

För att man lättare ska kunna orientera sig i de olika reglerna, som nu börjar bli många, finns sammanfattande tabeller för symtomfria hushålls- respektive närkontakter som du kan se här:

Läs mer på Region Värmlands webbplats: Smittskydd Värmland

2021-06-14