Tid för vaccinering för 50+

Tumme med ritad glad mun

I dag måndag öppnar Region Värmland bokningen för vaccinering mot covid-19 för personer som är 50 år eller äldre.

Precis som för föregående grupper gäller följande i samband med vaccination mot covid-19:

  • Tid bokas genom att logga in på webbplatsen 1177.se, sök upp ”Regional vaccinationsenhet”, eller genom att kontakta Region Värmlands telefonbokning på 010-831 80 70.
  • I samband med bokning ska en hälsodeklaration besvaras. Personer som svarar ”ja” på någon av frågorna ska kontakta telefonbokningen för att rådgöra med läkare.
  • För att motverka smittspridning är det inte tillåtet att ta med någon följeslagare till vaccinationsmottagningen.
  • Tid för dos 2 ges i samband med den första vaccinationen. Du får en tid för den andra dosen sex veckor efter din första. Tänk på att du endast bör omboka din tid av medicinska skäl. Du bör därför planera för hela din vaccination när du bokar tid för dos 1.

Läs mer om vaccination mot covid-19 och ta del av Region Värmlands preliminära tidplan på webbplatsen 1177.se: När och hur kan jag boka tid för vaccination mot covid-19?

2021-05-17