Skydda dig själv och andra

Illustration av gubbe som använder munskydd som fallskärm och flyger bland molnen

Eda kommun följer utvecklingen av coronaviruset, samverkar med berörda myndigheter och följer myndigheternas råd och rekommendationer.

Från och med 1 april klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Smittspridningen minskar i Sverige, men tyvärr är pandemin inte över än.

Smittspårning inom vård och omsorg

Provtagning och smittspårning ska fortfarande ske inom vård och omsorg där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka finns.

Skydda dig med vaccination

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19.

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt.

Särskilda rekommendationer för att skydda dig som är ovaccinerad

Om du är vuxen och inte har vaccinerat dig bör du vara särskilt försiktig. Det innebär att du bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Tänk källkritiskt

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

2022-06-08