Rekommenderar distansundervisning

Information med anledning av coronaviruset

Idag (17/3) meddelade regeringen att man rekommenderar att alla gymnasieskolor och
högskolor/universitet från och med imorgon onsdag går övertill fjärr-/distansundervisning.

För Eda kommun har vi många ungdomar och studenter i dessa verksamheter på andra orter, men ingen verksamhet i egen regi. Dock har vi verksamhet inom vux/sfi som berörs. Vi övergår därför på vuxenundervisningen i Åmotfors från 18/3 till distansundervisning i den mån det är möjligt.

Gällande grundskola/fritidshem och förskola så berörs de ännu inte av
stängning/distansundervisning, och verksamheten pågår tills vidare som vanligt.

Mer information till alla berörda elever och vårdnadshavare kommer underdagen via ordinarie informationskanaler

2020-04-01