Registrering vid inresa till Norge

Bild föreställande tillstationen i Eda

Personer som reser in i Norge ska, före inresa registrera upplysningar som är nödvändiga för att säkra att karantänplikten efterlevs. Detta för stärka smittskyddsarbetet och bidra till en bättre smittspårning. Alla med registreringsplikt måste registrera sin egen inresa.

Undantag gäller för personer som är fullvaccinerade eller har haft covid-19 under de senaste 6 månaderna och kan uppvisa ett norsk, svenskt eller dansk covidbevis samt EU:s covidbevis.

Läs mer om registrering vid inresa till Norge här


2021-08-03