Provtagning för barn och unga

Testtub Covid-19 i hand

Region Värmland har märkt att det finns en del osäkerhet kring vad som gäller för provtagning för covid -19. Om vi hjälps åt att göra rätt, avlastar vi också regionens provtagning, som är hårt belastad just nu.

Det här gäller i nuläget:

  • Region Värmland tar prov på barn 6 till 15 år som har symtom på covid-19-infektion.
  • Barn i förskoleålder har ofta fler förkylningar och det kan vara svårt för vårdnadshavare att bedöma när och hur ofta testning för just covid-19 är aktuell. Därför rekommenderas barn i förskoleålder att i första hand stanna hemma utan testning då testet kan vara obehagligt för mindre barn.
  • Reglerna för provtagning av närkontakter som inte har symtom gäller enbart från gymnasieåldern och uppåt. Det innebär att barn och unga som går i grundskolan och i samma klass som en person med konstaterad covid-19 bara ska provta sig om de har symtom. Samma gäller för deltagare i till exempel idrottslag och andra organiserade gruppaktiviteter.
  • För provtagning av barn med symtom gäller att du bokar tid via webbplatsen 1177.se. För att kunna boka tid behöver du en giltig e-legitimation. Är du 13 år och äldre ska du skaffa egen e-legitimation och boka själv, du provtas sedan via egenprovtagning. För barn 12 år och yngre bokar förälder provtagning via ombudstjänsten på 1177.se.
  • Om det för tillfället inte finns tider att boka via 1177.se ska du vänta och logga in lite senare igen för att se om det har kommit nya tider. Bokningsbara tider för provtagning släpps 48 timmar i förväg.
  • Om det inte finns tider att boka via webbplatsen1177.se ska du inte ringa till vårdcentralen eller till sjukvårdsrådgivningen 1177. De kan inte hjälpa dig att boka tid för provtagning om det inte finns några lediga tider.
  • Om du inte har och heller inte kan skaffa dig en e-legitimation kan du vända dig till din vårdcentral om du ska provta dig. För att systemet ska fungera är det viktigt att du som kan skaffa dig en e-legitimation också gör det. På det sättet bidrar du till att bara de som faktiskt behöver det kontaktar vårdcentralen.
  • Du som är listad på en privat vårdcentral kontaktar din vårdcentral för provtagning.

All information om bland annat vad som gäller kring provtagning, vad man ska tänka på och göra som närkontakt finns på:1177.se.

bra-att-ha-länkar till sidor på 1177.se

2021-03-29