Nya åtgärder

Julgranskula formad som coronavirus

Folkhälsomyndigheten inför nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 i samhället och för att minska risken för att hälso- och sjukvården blir för hårt belastad.

Rekommendationer från och med den 8 december

De nya rekommendationerna börjar gälla redan idag.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla och envar att:

  • Hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.

Folkhälsomyndigheten rekommendera alla vuxna att:

  • Om möjligt undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
  • Använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar arbetsgivare att:

  • Underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom.
  • Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum. Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.
  • Göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.

Utbildningsmoment inom skola och vuxenutbildning omfattas dock inte av rekommendationen.

Allmänna råd till serveringsställen

Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att lokalerna är utformade så att trängsel undviks. Detta kan enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd innebära att den som driver serveringsstället exempelvis kan:

  • Begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället
  • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme
  • Markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra
  • Använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem

Inför kommande högtider

Under december inträffar flera högtider som vanligen innebär att många människor samlas, bland annat lucia, jul och nyårsafton. Julavslutningar, luciafiranden och liknande kan genomföras om åtgärder vidtas för att minska risken för smittspridning i samband med evenemanget.

De allmänna råden till vuxna ovaccinerade gäller sedan tidigare: Den som inte är vaccinerad bör hålla avstånd till andra. Man bör som ovaccinerad särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Ovaccinerade bör även undvika alla platser med trängsel i både offentlig och privat miljö.

- Om alla vuxna är vaccinerade och alla är friska finns inga skäl att avråda från julfirande med släkt och vänner. Men var beredd att snabbt ställa in om du har symtom på covid-19, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Barn och unga

Skola och fritidsaktiviteter står för mer än utbildning och fysisk aktivitet, till exempel socialt sammanhang och som skyddsnät för dem i utsatta situationer.

Idrottsaktiviteter kan genomföras om arrangören vidtar smittskyddsåtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Vaccinationsbevis

Från den 1 december är det krav på vaccinationspass på flera arrangemang inomhus. Du kan hämta ut vaccinationsbevis till dig själv eller till dina barn på webbplatsen: Covidbevis.se. Här får du också svar på frågor gällande vaccinationsbevis.

Vaccinationsbeviset gäller under 180 dagar från det datum då du hämtar ut det. Därefter behöver du hämta ett nytt. Du kan när du vill hämta ut ett nytt vaccinationsbevis.

Läs mer om råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats: Nya åtgärder för att begränsa spridning av covid-19

2021-12-08