Normal vardag med ökad beredskap i Norge

Sverige Norge skylt vid Fredsmonumentet

Lördagen den 25 september öppnade Norge upp samhället igen och slopade de flesta coronarestriktionerna. Man har återgått till en normal vardag med ökad beredskap, och kravet på en meters avstånd till medmänniskor gäller inte längre i Norge.

Enligt norska Folkhälsoinstitutet betecknas Värmland i dag som orange och ovaccinerade som reser in i landet från Värmland slipper nu inresekarantän.

Men det finns flera områden i Sverige som fortfarande är rödmarkerade på Norges coronakarta. Det innebär alltjämt att ovaccinerade som reser från dessa områden och in i Norge måste sitta tio dagar i karantän även fortsättningsvis. Dock har kravet på karantänhotell och karantän för barn tagits bort.

De stängda gränsövergångarna kommer öppnas igen när gränskommunerna kan erbjuda testning för resenärer. Även den allmänna internationella reseavrådan upphör, men först när den löper ut den 1 oktober.

Inträde

  • Inträdesbegränsningarna, det vill säga begränsningarna för vem som får komma in i Norge, kommer att upphävas för EES / Schengen- och lila länder. Det innebär att EES -medborgare, personer från andra länder som är bosatta inom EES -området och personer som är bosatta i Storbritannien och Schweiz kan komma in i Norge. Inträdesbegränsningarna hävs också för personer som bor i lila länder, det vill säga länder utanför EES / Schengen som FHI tror kan ha något mildare åtgärder.
  • Inträde tillåts för närvarande över de 35 godkända gränsövergångarna för dem som inte har särskilda undantag. Stängda gränsövergångar öppnas igen när gränskommunen har ett testerbjudande klart och bra information har utarbetats för resenärer.
  • Polisen kommer att prioritera gränskontroll av resenärer från områden med högt infektionstryck. Kontrollen av resenärer från områden med lågt infektionstryck nedgraderas, men slumpmässiga kontroller kommer att utföras.

Karantän och testning

  • Inträdeskarantän tas bort för resenärer från organga områden. Efter detta gäller inträdeskarantän endast resenärer från röda, mörkröda, lila och gråa länder (andra tredjeländer).
  • Inträdeskarantänen kommer att tas bort för barn under 18 år. Skyldigheten att testa vid gränsen upprätthålls för barn som kommer från ett område med karantänplikt. Dessutom rekommenderas test efter tre dagar.
  • Vuxna resenärer från karantänområden kan avsluta inträdeskarantänen genom negativt PCR -test som tagits tidigast tre dagar efter ankomst. Skyldigheten att PCR -testa sju dagar efter ankomst tas bort.
  • Karantänhotell tas bort som ett krav, men bibehålls som ett erbjudande för dem som inte har en annan lämplig karantänplats. De som redan befinner sig på karantänhotell när de nya reglerna införs kan slutföra sin karantän där om de vill.
  • Krav för ett genomfört coronatest före ankomst till Norge tas bort.
  • Krav för tester vid gränsövergångar / ankomster regleras för resenärer från gröna och orange länder / områden. Testkravet bibehålls för resenärer som kommer från områden med karantänplikt.
  • Alla helt vaccinerade med giltig dokumentation släpps från karantän och tester.

Läs mer på norska regeringens webbplats: Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap

2021-09-28