När blir det min tur att vaccineras?

Bild på flaskor innehållande vaccin

Intresset är stort för coronavaccinering och det kommer många frågor till kommunen kring vaccineringsprocessen.

Tyvärr är det svårt att svara på den stående frågan - "när blir det min tur?" Folkhälsomyndigheten prioriterar i vilken ordning personer ska erbjudas vaccination. Det kallas att vaccinationen görs i olika faser. De grupper som har störst behov av skydd får vaccin först.

När du kan vaccinera dig beror inte bara på vilken fas du räknas in i, utan också på tillgången på vaccin. Oftast är det snabba ryck utan någon längre förvarning när en vaccinsändning når regionen. Det gör det svårt att planera långsiktigt och att sätta upp exakta tidplaner.

Vem ansvarar för vaccineringen?

Det är Region Värmland som ansvarar för vaccinationerna i Värmland - men kommunen tar hand om vaccineringen av de personer som kommunen ansvarar för, som till exempel de som bor på kommunens särskilda boenden, har hemsjukvård eller biståndsbedömd insatser.

Vaccinationerna inom Vård och stöd

I Eda kommun pågår vaccineringen inom Vård och stöd för fullt. På kommunens särskilda boenden har alla brukare fått sin andra vaccindos och de flesta med hemsjukvård har också fått dos två. Under vecka 7 kommer vaccineringen inom hemsjukvård att bli klar och då börjar även vaccineringen av personer med viss hemtjänst. Dessa personer har fått ett brev från kommunen hemskickat till sig med en hälsodeklaration som ska fyllas i och skickas till Region Värmland. Regionen ansvarar sedan för att meddela tid för vaccination.

Därefter kommer turen till personer inom området LSS samt personlig assistans men där finns det ingen färdig tidplan än.

Parallellt pågår vaccinering av kommunanställda som arbetar "vårdnära", det vill säga personal inom Vård och stöd. Där har all personal fått sin första vaccindos och under vecka 7 och 8 kommer personalen även att få dos 2.

Varning för bedragare

Var observant på att det förekommer bedrägeriförsök i samband med vaccineringen, regionen begär ALDRIG att du ska lämna ut bank-id eller kontouppgifter! Vaccinationen är kostnadsfri.

Vaccinationsbokning

Allmänheten kan alltså ännu inte boka en tid för vaccinering, men bokning kommer senare att kunna göras genom webbplatsen 1177.se eller via ett särskilt telefonnummer. Vaccinationslokal blir skyttehallen (vid ishallen) i Charlottenberg. Mer information om detta kommer från regionen.

Mer information

Du hittar mer information om de olika faserna och annan information om vaccineringen i Värmland på 1177.se

Informationen uppdateras löpande utifrån hur situationen ser ut. Det finns också en sida med "Frågor och svar om vaccineringen"

Allmän information om vaccinationen finns även på Folkhälsomyndighetens webbplats, liksom faktabladet "Till dig som vaccinerar dig mot covid -19", som också finns på andra språk.

Om du har fler funderingar kring vaccination finns "Frågor och svar om vaccin" även på Krisinformation.se

Om du har ytterligare frågor kring vaccinering, kontaktar du Region Värmland.

2021-02-25