Konstaterad smitta på äldreboende

Information med anledning av coronaviruset

Det aktuella läget

På ett av kommunens äldreboende så finns konstaterad smitta bland boende och personal. Ytterligare boende och personal har testats och vi väntar på svar.

De som har anhöriga på det aktuella boendet har kontaktats och fått information. Har du inte hört något från verksamheten så är din anhörige inte berörd. Beroende på hur det utvecklas kan vi komma att bli tvungna att endast prioritera nödvändig vård, det vill säga mat, läkemedel och personlig omvårdnad. Verksamheten samarbetar med Smittskydd i Värmland och smittspårning pågår.

Sedan pandemins början har verksamheten följt Smittskydd i Värmlands rutiner gällande skyddsutrustning och det fortsätter vi med. Vi är också fortsatt noga med hygienrutinerna. Vi försöker så långt det är möjligt begränsa antalet personal och besökare på boendet för att undvika fortsatt smittspridning.

Vad kan du som anhörig göra?

Vi vädjar till dig att inte besöka din anhörige fysiskt utan avvakta tills läget på boendet är lugnare. Kontakta istället din anhörige via telefon där personal kan vara behjälplig. Vi är tacksamma om ni som anhöriga samordnar kontakterna med boendet för att minska belastningen på vår personal. 

Vi har stor förståelse för att det här känns svårt, men i dagsläget handlar det om att skydda och kunna säkerställa tryggheten för samtliga boende och personalen.

Tack för din förståelse!

2020-12-30