Inresa till Sverige

Skylt riksgräns Sverige

Regeringen har ändrat inreseförbudet från och med 21 januari 2022. Nu är fullvaccinerade som har vaccinintyg, eller intyg om tillfrisknande undantagna testkrav vid inresa från EES.

Personer som reser till Sverige från länder inom EU/EES, inklusive de nordiska länderna, måste nu kunna visa upp EU:s digitala covidintyg eller motsvarande intyg att man antingen har vaccinerats mot covid-19, testat negativt inom 72 timmar före ankomsten, eller har tillfrisknat från covid-19 inom 6 månader. Kravet gäller utländska medborgare som är 18 år och äldre, med vissa undantag.

Mer information kring detta finns på Polisens webbplats: Att resa till Sverige från utlandet under coronapandemin och på Regeringens webbplats: Ändringar i inreseförbuden för personer som reser till Sverige

Särskilda rekommendationer för arbetspendlare

För personer som regelbundet reser över gränsen gäller särskilda rekommendationer. Du kan läsa mer om dem på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Frågor om coronaviruset och om resande?

Har du frågor som rör coronaviruset och som inte handlar om sjukdomssymptom ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Som resenär har du ett särskilt ansvar att hålla dig uppdaterad om vad som gäller på ditt resmål. Ladda gärna ner utrikesdepartementets app UD resklar. Där hittar du alltid aktuell reseinformation.

2022-01-21