Du kommer att behövas

Hand som pekar

Konsekvenserna av Coronaviruset är svåra att överblicka. Vi hoppas alla att det snart skall vara övergående och att vi själva och våra nära och kära inte skall drabbas. Men vi behöver också planera för långvariga påfrestningar som vi tidigare inte varit i närheten av.

Eda kommunen planerar nu för en situation där vi under mycket lång tid kommer att ha personal sjuk och frånvarande i våra samhällsviktiga verksamheter som:

  • Barnomsorg och skola; för att ge möjlighet för föräldrar att arbeta.
  • Omsorg om de med särskilda behov och de äldre; en verksamhet som pågår dygnet runt och som inte går att stänga.
  • Kök, vaktmästeri, stöd till räddningstjänst, transporter med mera.

Eda kommuns barn, äldre och de med särskilda behov behöver din hjälp.

Du kan nu, oavsett bakgrund, en möjlighet att hjälpa till.
Eda kommun öppnar nu en möjlighet för dig att via en E-tjänst anmäla ditt intresse och där du på ett enkelt sätt anger vad du har för erfarenhet och vad du är intresserad av.

Då din anmälan kommit in ser vi om, var och när det kan vara möjligt för en tjänst anpassad efter dina förutsättningar där du får arbeta tillsammans med vår erfarna personal. Lön enligt avtal.

  • Du som redan är vikarie kontaktar Bemanningscentral Bildning eller Bemanningscentral Vård & Stöd för att göra dig tillgänglig för arbete.
  • Delar av näringslivet drabbas tyvärr också av Corona. Vi kommer under närmsta tiden att kontakta företagen i kommunen för en dialog om hur vi eventuellt kan nyttja den personal som riskerar bli övertalig.

Välkommen med din intresseanmälan!

2021-01-12